Deeltijd-ww: wat betekent dat?

2 oktober 2009

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 17 juli 2009 het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten gewijzigd. De Stichting van de Arbeid heeft de vraag- en antwoordlijst over deeltijd-WW (aflevering 6) hierop aangepast.
De vraag- en antwoordlijst wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van vragen van werkgevers en werknemers.