Evaluatie FTK

5 juni 2009 - De Stichting van de Arbeid reageert op de brede aanpak van minister Donner met betrekking tot de pensioenvraagstukken d.d. 25 mei 2009. Zij wil graag nauw betrokken worden bij de evaluatie van het financieel toetsingskader.