Transparantie van gegevens van O&O-fondsen

10 juni 2009 - De Stichting van de Arbeid roept decentrale cao-partijen op om te bevorderen dat de jaarverslagen over 2008 van O&O-fondsen op korte termijn op hun website worden gepubliceerd. Aanleiding hiervoor is een verzoek vanuit de Tweede Kamer naar transparantie van gegevens van O&O-fondsen.