Algemeen Overleg 25 juni 2009: brede aanpak pensioenvraagstukken

De Stichting van de Arbeid brengt de Tweede Kamer op de hoogte van haar opvattingen en voornemens met betrekking tot de 'brede aanpak pensioenvraagstukken'. Zij gaat in op de houdbaarheid van het pensioen in de tweede pijler, de samenhang tussen aangekondigde onderzoeken, de medezeggenschap en governance en de waardeoverdracht en nabestaandenpensioen.