Stroomlijning innovatieregelingen

3 juli 2009 - De Stichting van de Arbeid heeft samen met Het Platform Beroepsonderwijs een brief aan de staatssecretaris van OCW gestuurd, waarin wordt gepleit voor voortzetting van de regeling Innovatiearrangement na 2010. Gewezen wordt op het belang van een goede stroomlijning van bestaande en nieuwe regelingen om ondoelmatigheid te voorkomen.