Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2009 | Initiatiefwetsvoorstel medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Initiatiefwetsvoorstel Koşer-Kaya / Blok met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (TK 31 537)

De Stichting van de Arbeid constateert dat het initiatiefvoorstel wederom tot een verzwaring van de governance-last zal leiden. Het creëert bovendien dubbelingen in de (mede)zeggenschap van de pensioengerechtigden en introduceert vertegenwoordigers van deelbelangen in de bpf-besturen.