Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2009 | Bijdrage sociale partners aan Nationaal Hervormingsprogramma Lissabonstrategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Lissabonstrategie

18 september 2009 - De Stichting van de Arbeid stelt elk jaar een voortgangsrapportage op van haar bijdrage aan het bereiken van de Lissabondoelstellingen. Vooral via het arbeidsvoorwaardenbeleid, waar de aanbevelingen van de Stichting in opgenomen worden, zorgen sociale partners voor invulling van de Lissabondoelstellingen. Daarnaast draagt de advisering aan het kabinet door de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER) hieraan bij.
Deze rapportage wordt in oktober 2009 door het kabinet naar Brussel gestuurd samen met de berichtgeving van het kabinet (Nationaal Hervormingsprogramma) met betrekking tot de Lissabondoelstellingen.