Regeling Innovatiearrangement

6 november 2009 -

De Stichting van de Arbeid en Het Platform Beroepsonderwijs hebben in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor het blijvend beschikbaar stellen van middelen om innovatieve projecten in en vanuit het beroepsonderwijs te kunnen blijven voortzetten. Enerzijds om de doorstroom binnen de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) te bevorderen, anderzijds om de samenwerking tussen beroepsonderwijs en het regionale bedrijfsleven te stimuleren.