Beleidsregels en project arbocatalogi

9 november 2009

In een brief aan minister Donner vragen sociale partners van de Stichting van de Arbeid om een screening van de bestaande beleidsregels op aanwezigheid van grenswaarden en normen. De screening moet worden verricht door SZW. Wanneer deze screening is verricht zullen sociale partners de uitkomst bespreken en bezien welke grenswaarden/normen kunnen worden overgeplaatst naar het publieke domein (wetgeving). In de brief geven sociale partners aan het traject in het eerste kwartaal van 2010 af te kunnen ronden, vóór dat de beleidsregels worden ingetrokken.

Een en ander betekent dat de opschorting van het overleg over de arbocatalogi per heden is opgezegd en dus kan verder worden gebouwd aan de catalogi.