Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2009 | Uitkomsten Breed Overleg Medezeggenschap en Diversiteit bij Pensoenfondsen

Uitkomsten Breed Overleg Medezeggenschap en Diversiteit bij Pensoenfondsen

26 november 2009

Op verzoek van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamer (motie-Omtzigt c.s.) heeft de Stichting van de Arbeid de afgelopen weken een breed overleg geïnitieerd met vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties voor ouderen, jongeren, vrouwen en van een tweetal kenniscentra voor bevordering diversiteit en multiculturele ontwikkeling. Gepoogd is te komen tot een breed gedragen voorstel voor de regeling van de medezeggenschap bij (bedrijfstak)pensioenfondsen alsmede tot een voorstel om een grotere diversiteit te realiseren in de samenstelling van de organen van pensioenfondsen. Op 26 november 2009 heeft de Stichting van de Arbeid minister Donner geïnformeerd over de uitkomsten. De Tweede Kamer is door de minister op 4 december 2009 geïnformeerd.

Oproep aan Tweede Kamer om verdere behandeling van wetsvoorsel over medezeggenschap van pensioengerechtigden bij pensioenfondsbesturen

Oproep (PDF, 464 kB)