Loondoorbetaling na 104 weken ziekte en werkhervatting

3 december 2009

De Stichting van de Arbeid verzoekt de Tweede Kamer om een wettelijk inkomensvoorziening voor werknemers die na 104 weken ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, die daarna hun oorspronkelijke baan hervatten voor minder uren of ander werk verrichten en dan opnieuw ziek worden.