Visie van sociale partners op scholing van werkenden

4 december 2009

De Stichting van de Arbeid reageert op de opvattingen van het kabinet over het advies 'Tijd voor ontwikkeling' van de Denktank Leren en Werken. Zij onderschrijft dat er een cultuuromslag nodig is maar een wettelijke scholingsplicht of –aanspraak wijst zij af.