Voortzetting Regeling deeltijd-WW

4 december 2009

De Stichting van de Arbeid verzoekt minister Donner met klem om voortzetting van de Regeling deeltijd-WW. Zij wijst erop dat deeltijd-WW zijn waarde voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie meer dan voldoende heeft bewezen.