Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2009 | Gezamelijke evaluatie Participatietop kabinet / sociale partners

Gezamelijke evaluatie Participatietop kabinet / sociale partners

9 december 2009

Op de Participatietop van 27 juni 2007 is afgesproken jaarlijks de inzet ten aanzien van de gemaakte afspraken te evalueren. Dit betreft de tweede – tussen SZW en sociale partners afgestemde – voortgangsrapportage.