Servicedocument stages in het mbo (versie december 2009)

22 december 2009

In december 2006 hebben de Stichting van de Arbeid, Colo, JOB en MBO Raad het Servicedocument stages in het mbo opgesteld. Het is een handreiking om zo eenvoudig en uniform mogelijke stagecontracten te kunnen opstellen. Als gevolg van enkele wijzigingen in wet- en regelgeving is dit document nu aangepast. De uitbreiding van de WVA Onderwijs per 1 januari 2010 is opgenomen (pagina 18) en er is een bijlage toegevoegd met een overzicht van de aansprakelijkheidsverdeling tussen leerbedrijf en onderwijsinstelling.