Voortzetting deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten

9 februari 2010

De Stichting van de Arbeid verzoekt minister Donner met klem om de Regeling deeltijd-WW ook na 1 april 2010 voort te zetten. Zij vindt dat deeltijd-WW tot nu toe prima voldaan heeft aan zijn doel: vakkrachten behouden voor de bedrijven en onnodige werkloosheid voorkomen.