Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2010 | Besluitvorming over nieuwe Pensioenparameters n.a.v. advisering Commissie-Don

Besluitvorming over nieuwe Pensioenparameters n.a.v. advisering Commissie-Don

4 maart 2010

De Stichting van de Arbeid vraagt in brief de aandacht van minister Donner van SZW voor geactualiseerde cijfers over het langjarig gemiddelde aandelenrendement. Dit in relatie tot de voorgenomen besluitvorming over de nieuwe set van parameters waarmee pensioenfondsen moeten gaan rekenen en waarover de Commissie-Don in september 2009 een verdeeld advies heeft uitgebracht.