Advies- en verwijspunt klokkenluiden

12 maart 2010

De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid reageren samen op de plannen van de minister van BZK voor het advies- en verwijspunt klokkenluiden.