Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2010 | Stichting van de Arbeid reageert op toetsnorm Verbond van Verzekeraars

Stichting van de Arbeid reageert op toetsnorm Verbond van Verzekeraars

23 maart 2010

De Stichting van de Arbeid is in 2009 door het Verbond van Verzekeraars gevraagd overleg te voeren over de ontwikkeling van een compensatieregeling voor te hoge kosten die door verzekeraars in rekening zijn gebracht bij beschikbare premieregelingen, overeengekomen vóór 1 januari 2010. In het overleg heeft de Stichting zich vooral gericht op de totstandkoming, op een zorgvuldige en transparante wijze, van een objectieve norm voor de toetsing of in het verleden te hoge kosten zijn ingehouden.
Het Verbond heeft de toetsnorm vervolgens ontwikkeld. De Stichting en het Verbond hebben gezamenlijk de Ombudsman Financiële Dienstverlening om een inhoudelijke beoordeling van deze norm gevraagd. De Ombudsman beoordeelt de voorgelegde toetsnorm thans als redelijk en juist.