Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2010 | Reactie over cijfers en beleid met betrekking tot voortijdig schoolverlaten

De Stichting van de Arbeid reageert op de brief van de minister en staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer over cijfers en beleid met betrekking tot voortijdig schoolverlaten

14 april 2010

De Stichting van de Arbeid reageert op de brief d.d. 18 februari 2010 van de minister en staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer over cijfers en beleid met betrekking tot voortijdig schoolverlaten. Zij pleit voor schaalverkleining binnen de huidige roc's om betrokkenheid van zowel leerlingen als docenten te vergroten en anonimiteit tegen te gaan. Daarnaast is het aanbrengen van meer structuur in de lesweek - meer contacturen, meer begeleiding - voor deze doelgroep van 16- tot 23-jarigen essentieel.