Onderzoek inventarisatie witte vlek op pensioengebied

7 mei 2010

Stichting van de Arbeid schrijft in brief van 7 mei 2010 aan minister Donner van SZW: "onderzoeksmethodiek CBS inventarisatie witte vlek op pensioengebied biedt wel inzicht in omvang en locatie, maar verklaart de witte vlek niet".
Het onderzoek geeft met name geen antwoord op de vraag waarom werknemers niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever. Daarom zijn de onderzoeksresultaten minder geschikt om als aangrijpingspunt te dienen voor beleid om de witte vlek te verkleinen. De Stichting pleit daarom voor aanvullend onderzoek.