Pensioenakkoord voorjaar 2010

4 juni 2010

De Stichting van de Arbeid heeft op 4 juni 2010 een akkoord gesloten over een flexibel pensioen en AOW. In dit akkoord worden AOW- en pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting en de pensioenkosten gestabiliseerd. Werknemers en werkgevers vinden dit een beter plan dan dat van het demissionaire kabinet.