Advies inzake baanmobiliteit en risicodekking partnerpensioen

juni 2010

De Stichting van de Arbeid heeft minister Donner van SZW geadviseerd over baanmobiliteit en risicodekking partnerpensioen. Dit advies bevat aanbevelingen aan sociale partners en pensioenuitvoerders hoe zij verlies van partnerpensioen bij baanwisseling kunnen voorkomen.