Pensioenopbouw voor Wajongers en werknemers met WSW-indicatie werkzaam met loondispensatie bij reguliere werkgevers

8 juli 2010 - De Stichting van de Arbeid adviseert om ook voor Wajongers en WSW-medewerkers pensioenopbouw mogelijk te maken door de vastgestelde verdiencapaciteit of loonwaarde als deeltijdpercentage te beschouwen en de pensioenfranchise overeenkomstig te verlagen.