EVC

15 juli 2010 -

In een brief d.d. 12 juli 2010 aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) vraagt de Stichting van de Arbeid aandacht voor problemen met betrekking tot de uitvoering van EVC-trajecten. Aan de orde komen EVC als loopbaaninstrument in plaats van onderwijsinstrument, grotere acceptatie van Ervaringscertificaten bij mbo- en hbo-instellingen, mogelijke beperking van de kosten van EVC-procedures en verbetering van de informatievoorziening.