Opstelling begroting van het Ministerie van SZW voor 2011

17 augustus 2010 – 

Belangrijke in 2009 en in 2010 getroffen crisismaatregelen kunnen voor 2011 niet worden gemist. Daarvoor is het herstel te broos. In sommige sectoren is zelfs helaas nog zelfs geen sprake van herstel. Daarom pleit de Stichting ervoor om deze crisismaatregelen in 2011 te continueren.