Evaluatie herstelplannen pensioenfondsen

24 augustus 2010 –

Stichting van de Arbeid in reactie op evaluatie herstelplannen pensioenfondsen door minister Donner: De Stichting vraagt de minister om overleg op korte termijn over de maatstaf voor de rente waarmee de pensioenverplichtingen van fondsen volgens het FTK moeten worden gewaardeerd.