Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2010 | Brief aan Eerste Kamer over initiatief wetsvoorstel Koser-Kaya / Blok - Samenstelling en Medezeggenschap in Pensioenfondsbesturen

Brief aan Eerste Kamer over initiatief wetsvoorstel Koser-Kaya / Blok - Samenstelling en Medezeggenschap in Pensioenfondsbesturen

28 september 2010 –

De Stichting van de Arbeid heeft op 28 september 2010 een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deze brief is een reactie op het aannemen van het initatiefwetsvoorstel Koșer Kaya / Blok inzake Samenstelling en medezeggenschap in pensioenfondbesturen (31.537) door de Tweede Kamer.