Werken met taal: Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven

14 oktober 2010 -

De Stichting van de Arbeid heeft door Research voor Beleid onderzoek laten doen naar de inspanningen die sociale partners in sectoren en bedrijven leveren om laaggeletterdheid onder werkenden aan te pakken. Hieruit komt naar voren dat de aanpak met name succesvol is wanneer een taalopleiding plaatsvindt op de werkvloer, binnen werktijd en afgestemd op de werknemers en het bedrijf. Een andere conclusie is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor de aanpak van laaggeletterdheid, waardoor initiatieven onvoldoende tot ontwikkeling komen. Er zijn individuele bedrijven die de bestrijding ter hand nemen, maar dit gebeurt nog te weinig structureel.