Reactie Stichting van de Arbeid op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie – [EU/7 juli 2010; COM(2010)365 final; SEC(2010)830]

15 november 2010 -

Stichting reageert op Groenboek Europese Commissie: naar adequate, houdbare en meer zekere pensioenstelsels in Europa, maar houdt daarbij wel nadrukkelijk rekening met de specifieke karakteristieken van het Nederlandse pensioenstelsel.