Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden

De Stichting van de Arbeid heeft op 6 december 2010 geadviseerd over de voorgestelde implementatie in de Wet op de Europese ondernemingsraden van de in 2009 herziene Europese richtlijn hierover.