Reactie Stichting van de Arbeid op Advies over werkscholen

17 december 2010

Met haar brief van 16 december 2010 aan minister Van Bijsterveldt van OCW dringt de Stichting van de Arbeid er bij de minister op aan om aan de slag te gaan met het advies Zicht op werk van de Commissie Werkscholen onder voorzitterschap van Hans Kamps. De werkschool kan een belangrijke bijdrage leveren aan de participatie van een groep jongeren die zonder hulp niet aan het arbeidsproces kan deelnemen. Het betreft de groep jongeren in het praktijkonderwijs, het vso en mbo-1/aka, die niet in staat is een startkwalificatie te behalen. De functie van de werkschool is om deze jongeren te leren om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt.
De Stichting is van mening dat de verantwoordelijkheid van de werkschool bij OCW moet liggen