Convenant Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen

12 januari 2011 - In december 2010 is in het kader van de Stichting van de Arbeid door de sociale partners en een aantal maatschappelijke organisaties een convenant overeengekomen ter bevordering van de diversiteit bij pensioenfondsen.
De ondertekenaars van dit convenant hebben afgesproken dat zij zich zullen inzetten om te bevorderen dat de toekomstige samenstelling van besturen, deelnemersraden en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen beter aansluit bij de diversiteit onder de deelnemers aan het fonds.