Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Stichting van de Arbeid pleit voor onderbrenging educatiebudget bij OCW

Stichting van de Arbeid pleit voor onderbrenging educatiebudget bij OCW

20 januari 2011

In haar brief d.d. 14 januari 2011 aan minister Van Bijsterveldt van OCW stelt de Stichting van de Arbeid voor om het educatiebudget van 115 miljoen euro onder de rechtstreekse aansturing van OCW te brengen in plaats van dit via de gemeenten in te zetten zoals nu gebeurt. Daarmee kan worden gerealiseerd dat er mee toezicht is op de kwaliteit van de educatie en op de professionaliteit van docenten. Het budget kan bovendien effectiever worden ingezet om laaggeletterdheid onder werknemers en werkzoekenden te bestrijden.

Downloads

Brief