Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Reactie Stichting van de Arbeid op advies "Een diploma van waarde"

Reactie Stichting van de Arbeid op advies "Een diploma van waarde"

20 januari 2011

Met haar brief d.d. 19 januari 2011 aan de Tweede Kamer (met afschrift aan de ministers van OCW en SZW) reageert de Stichting van de Arbeid op het advies dat de Onderwijsraad desgevraagd op 13 oktober 2010 aan de Tweede Kamer heeft gezonden over de waardevastheid van diploma’s. De Stichting gaat in op een tweetal thema’s uit het rapport Een diploma van waarde: de kwaliteitsverbetering van examinering en EVC. Ten aanzien van de examinering wijst de Stichting op de experimenten die momenteel worden uitgevoerd met examenprofielen. Deze zijn bedoeld om in goede samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het georganiseerd bedrijfsleven meer eenduidigheid aan te brengen in de examenering, waarmee deze transparanter en objectiever wordt gemaakt.
Wat betreft EVC maakt de Stichting van de Arbeid bezwaar tegen het voorstel van de Onderwijsraad om het aantal ervaringscertificaten (EVC’s) per diplomatraject te maximeren tot 20-25%. Een dergelijke maximering druist in tegen de heersende opvatting dat informeel en non-formeel leren moet worden bevorderd en opgedane kennis en ervaring moet worden gewaardeerd. 

Downloads

Brief