Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

April 2011

In 2010 heeft de Europese Unie (EU) de EU-2020-strategie ingevoerd als opvolger van de Lissabonstrategie. De EU-2020-strategie is gericht op de bevordering van duurzame, inclusieve en slimme groei. De EU wil sterker uit de economische crisis komen en een hoog niveau van werkgelegenheid, sociale samenhang en productiviteit bereiken. Dit verslag bevat de belangrijkste bijdragen van sociale partners die tot stand gekomen zijn via overleg in de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER).
Deze rapportage is in april 2011 door het kabinet naar Brussel gestuurd samen met de berichtgeving van het kabinet over het Nationaal Hervormingsprogramma.