Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Klacht over ongelijke behandeling van grensarbeiders in de cao

Klacht over ongelijke behandeling van grensarbeiders in de cao

7 april 2011

De Europese Commissie heeft in 2010 een klacht over ongelijke behandeling van grensarbeiders in de cao gegrond verklaard. De Stichting van de Arbeid wijst - op verzoek van het ministerie van SZW - cao-partijen erop dat cao-teksten in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling. Anders komt de cao-bepaling immers niet in aanmerking voor algemeen verbindend verklaring.