Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Stages voor leerlingen van illegaal in Nederland verblijvende ouders

Stages voor leerlingen van illegaal in Nederland verblijvende ouders

In een brief d.d. 20 mei 2011 aan de Tweede Kamer reageert de Stichting van de Arbeid op een brief d.d. 26 april 2011 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De Stichting van de Arbeid vraagt om een tussenoplossing voor stageproblemen voor leerlingen van illegaal in Nederland verblijvende ouders. De situatie is dat deze leerlingen het reguliere (beroeps)onderwijs niet kunnen volgen c.q. afronden omdat zij niet in aanmerking komen voor een stageplaats aangezien daarvoor een tewerkstellingsvergunning is vereist. En wanneer leerlingen geen stage lopen, kunnen zij geen kwalificerend diploma behalen.

De Stichting van de Arbeid wijst erop dat elke in Nederland verblijvende jongere tot 18 jaar recht heeft op het volgen van onderwijs en dus van stage, omdat deze een onlosmakelijk geheel vormen. De Stichting doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om de minister te verzoeken geen tewerkstellingsvergunning te eisen voor het volgen van een stage in het (beroeps)onderwijs voor leerlingen tot 18 jaar voor wie de scholingsplicht geldt.