Subsidieverzoek vervolg project arbocatalogi

In haar brief d.d. 25 mei 2011 heeft de Stichting van de Arbeid staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om subsidie ten behoeve van een vervolg op het project arbocatalogi. Tijdens het slotcongres van het project arbocatalogi d.d. 17 februari 2011 heeft staatssecretaris De Krom aangegeven dat hij “in de panden van zijn jas” wellicht nog enig geld zou kunnen vinden voor een aansprekend voorstel.
De activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, omvatten de borging van arbocatalogi, het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe arbocatalogi en de uitbreiding van arbocatalogi met prioritaire arborisico’s.