Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

9 juni 2011 - De Stichting van de Arbeid wil door uitvoering van de Beleidsagenda 2020 binnen acht jaar een stevige verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers bereiken. Werkgevers en vakbonden hebben met het Pensioenakkoord 2010 samen de verantwoordelijkheid op zich genomen om oudere werknemers een werkende toekomst te bieden. Zij hebben afgesproken dat de arbeidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder over tien jaar niet meer mag verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-minners. Het moet weer normaal worden gevonden dat werkgever en werknemer alles eraan doen om, gezond en gemotiveerd, werkend de AOW- leeftijd te kunnen behalen. Daarom moet de inzet op duurzame participatie niet op de 55ste verjaardag van de werknemer beginnen maar al veel eerder in de loopbaan van elke werknemer. Daarover gaan de maatregelen die sociale partners hebben afgesproken.