Invulling voorstel voor vervolg project arbocatalogi

De Stichting van de Arbeid gaat in haar brief d.d. 17 augustus 2011 aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader in op haar voorstel voor een vervolg op het project arbocatalogi. Desgevraagd door het ministerie is geeft de Stichting in deze brief een nadere invulling van het voorstel zoals eerder verwoord in haar brief d.d. 25 mei 2011. De Stichting vraagt een financiële bijdrage voor de borging van arbocatalogi, het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe arbocatalogi en de uitbreiding van arbocatalogi met prioritaire arborisico’s.