Naar goede afspraken over EVC in de cao

September 2011 - De publicatie Naar goede afspraken over EVC in de cao heeft als doel sociale partners te ondersteunen bij het maken van doelmatige afspraken over het stimuleren van leren en werken op de werkvloer en het gebruik van EVC daarbij. Het boekje helpt om de uitdagingen en kansen voor effectieve afspraken over scholing en inzetbaarheid op een rij te zetten. Op basis van dit overzicht kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt die aansluiten bij de toekomstige behoefte van bedrijven en werknemers. Deze uitgave van het Kenniscentrum EVC kwam tot stand in samenwerking met de Stichting van de Arbeid (september 2011).