Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Aanpak van laaggeletterdheid door sociale partners in het bedrijfsleven

Aanpak van laaggeletterdheid door sociale partners in het bedrijfsleven

September 2011 - Op 1 februari 2011 is de High Level Expert Group on Literacy van de Europese Unie onder voorzitterschap van HKH Prinses Laurentien van start gegaan. Deze expertgroep heeft verschillende organisaties en deskundigen op het gebied van laaggeletterdheid gevraagd naar hun visie op en aanpak van laaggeletterdheid. Deze informele inventarisatie kan de expertgroep behulpzaam zijn bij zijn werkzaamheden. Desgevraagd hebben sociale partners hun visie geformuleerd op de aanpak van laaggeletterdheid in het bedrijfsleven en de manier waarop zij uitvoering geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Laaggeletterdheid 2007 – 2015.