Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

Brief aan Tweede Kamer over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

26 september 2011 - Stichting van de Arbeid pleit in brief bij de Tweede Kamer voor uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW met 4 jaar vanwege inkomensgevolgen en de noodzaak om een flink aantal cao-bepalingen inzake functioneel leeftijdsontslag aan te passen.