Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Nadere invulling subsidieverzoek voor vervolg project arbocatalogi

Nadere invulling subsidieverzoek voor vervolg project arbocatalogi

De Stichting van de Arbeid geeft in haar brief d.d. 10 oktober 2011 aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nadere invulling van haar voorstel om een vervolg te geven aan het project arbocatalogi. In deze brief, die een vervolg is op haar brief d.d. 17 augustus 2011, geeft de Stichting haar visie op de taken van zowel de overheid als sociale partners ten aanzien van de borging van arbocatalogi en de uitbreiding van arbocatalogi met prioritaire arborisico’s. Voor de activiteiten die sociale partners op zich nemen, wordt subsidie aan het ministerie gevraagd. De overheid dient echter ook zelf actief een bijdrage te leveren aan de borging van arbocatalogi, menen sociale partners.