Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Beperking bijbetalingslasten bij waardeoverdracht van pensioen

Beperking bijbetalingslasten bij waardeoverdracht van pensioen

27 oktober 2011 -

Reeds enkele jaren worden sommige werkgevers geconfronteerd met forse bijbetalingen in verband met pensioenwaardeoverdrachten van werknemers van en naar rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen. Over de aanpak hiervan wordt reeds enige tijd overleg gevoerd tussen SZW en de Stichting van de Arbeid. Op 16 juni 2011 startte SZW een informeel consultatieoverleg met een delegatie van de Stichting van de Arbeid over een mogelijke tijdelijke maatregel om i.h.b. werkgevers in het kleinbedrijf te ontzien. Op basis van de resultaten daarvan vroeg DG Camps van SZW bij brief van 20 september 2011 het advies van de Stichting over de mogelijke vorm en inhoud van een tijdelijke maatregel om de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdrachten van pensioenen te beperken. De Stichting reageerde in haar brief van 27 oktober 2011.

Inmiddels is t.b.v. een tijdelijke beperking van het recht op waardeoverdracht in het geval van hoge bijbetalingslasten waardoor kleine werkgevers in de problemen zouden kunnen komen, in de Verzamelwet Pensioenen daarvoor een ‘haakje’ in de Pensioenwet aangebracht. Momenteel wordt nog overleg gevoerd tussen SZW en de Stichting van de Arbeid alsmede het Verbond van Verzekeraars over de concrete inhoud van de tijdelijke maatregel die vanwege een amendement van het Tweede Kamerlid Omtzigt bij AMvB zal worden ingevoerd.