Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Brief aan Eerste Kamer over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

Brief over Wetsontwerp wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (Eerste Kamer 2011-2012; 32 846)

7 november 2011 -

Nadat het wetsvoorstel inzake een wijziging van de ingangsdatum van de AOW door de Tweede Kamer was aanvaard zonder enigerlei toezegging van de minister van SZW om de inwerkingtreding substantieel vooruit te schuiven ten opzichte van de beoogde datum van 1 april 2012, heeft de Stichting nog een poging ondernomen om de dit alsnog te bewerkstelligen met een brief aan de Eerste Kamer van 7 november 2011. Uiteindelijk heeft deze poging niet geleid tot een positief resultaat. Een vanuit de Kamer voorgestelde motie werd niet aangenomen. Vanaf 1 april 2012 zal de ingangsdatum van de AOW verschuiven van de eerste dag van de maand waarin betrokkene 65 jaar wordt naar de dag waarop hij of zij 65 jaar wordt. Zie ook vragen van de Eerste Kamerleden en de antwoorden van de minister van SZW (memorie van antwoord).