Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Analyse van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendarbeid in cao's

Analyse van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendarbeid in cao's

29 november 2011 -

Op 5 december 2011 dient in de Europese Unie de richtlijn voor Uitzendkrachten geïmplementeerd te zijn. De Stichting van de Arbeid heeft op verzoek van de minister van SZW aangegeven hoe zij aankijkt tegen de invulling van artikel 4 van deze richtlijn Heroverweging van verbodsbepalingen en beperkingen voor uitzendarbeid. De Stichting zal binnenkort decentrale cao-partijen verzoeken om cao-bepalingen die mogelijk als een beperking kunnen worden aangemerkt nader te bezien conform dit advies.