Verhoging arbeidsparticipatie 35-minners

7 december 2011 - De Stichting van de Arbeid verzoekt de Tweede Kamer om bij de regering te pleiten voor een no-riskpolis voor 35-minners met aanzienlijke of zware arbeidsbeperkingen en om het Schattingsbesluit realistischer te maken.