Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | De invloed van het instrument avv op de bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

De invloed van het instrument avv op de bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

De Stichting van de Arbeid heeft op 7 december 2011 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij haar visie geeft op sturing van het avv-beleid om daarmee de inhoud van de cao te beïnvloeden.